Zaczynamy z matematyką

Zauważam, że fizyka brana tylko na intuicję jest kręceniem się w kółko – nie posuwam się na przód. Już trochę się osłuchałem i poczytałem pewnych zagadnień co pozwoliło ją (intuicje) uelastycznić. Trzeba jednak się zająć matematyką, aby zacząć wchodzić w niuansy. Również trzeba poznać język w którym fizyka jest opisywana. …

Nierozstrzygalność prawa

Twierdzenie Gödla o nierozstrzygalność udowodniło, że każdym systemie formalnym istnieje zdanie nierozstrzygalne (nie dające odpowiedzi tak lub nie). Jeżeli do tego systemy dodamy kolejny aksjomat, który precyzuje go i powoduje, że te zdanie będzie rozstrzygalne. To i tak istnieją kolejne zdania nierozstrzygnięte i.t.d. To znaczy że niezależnie od ilości aksjomatów …

Poziom abstrakcji

Na ile możemy coś sobie wyobrazić, zasymulować. Jak daleko wyobraźnia może odbiegać od rzeczywistości lub stereotypów rzeczywistość? Czy można to wytrenować lub nauczyć? Czy trzeba mieć jakieś wrodzone predyspozycje? Pytam się dlatego, bo nie mogę niektórych rzeczy niektórym wytłumaczyć. Może nie mam daru tłumaczenia, może te osoby z góry zakładając, …

Jajko Kolumba

Na podstawie analogicznego eksperymentu jak w/w jajko, chce przedstawić problem chaosu determinicznego. Dla uproszczenia wyników nie będziemy stawiali jajka, ale kawałek cienkiej i sztywnej powierzchni n.p. kartonowej lub tekturowej kartki. Oczywiście nie musimy robić tego rzeczywiście, ale traktować to jako eksperyment myślowy. Staramy ustawić kartkę w pionie tak aby się …

Ile informacji w komunikacie-przekazie

Informacja w dzisiejszych-szybkich czasach jest ważna, ale jaka informacja jest ważna a jaka mniej znacząca.  Nie mówię tutaj o informacji prawdziwej czy fałszywej tylko o ilościowej (jakościowej)  ciężarze informacji. Tutaj przychodzi z pomocą matematyka i rachunek prawdopodobieństwa. Krótko mówiąc, czym informacja jest mniej prawdopodobna, tym bardziej jest cenniejsza i niesie …

Święty Graal fizyki, teoria wszystkiego, wielka unifikacja

Wielka unifikacja, jedna teoria dla oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych. Teoria wszystkiego wiąże powyższą unifikację z dołożoną grawitacją. Czyli model standardowy i związaną z nią mechanikę kwantową i ogólną teorie względności Einsteina. Jest na etapie rozważań czysto teoretycznych, najbardziej zaawansowana jest M-teoria, więżąca teorie superstrun. Ze względy na brak odpowiedniego …

Zrozumieć, ale niekoniecznie obliczyć.

Staram się zrozumieć niektóre zagadnienia fizycznie, ale niekoniecznie móc je aparatem matematycznym zgłębić.  Raz że może już nie ten umysł żeby połykać dość skomplikowane formuły jak i również brak czasu aby to zrobić.  Może to wydawać się trochę dziwne mając na uwadze poziom dzisiejszej fizyki, o której przeważnie się mówi, …

Twierdzenie Gödla, twierdzenie o nierozstrzygalności

Twierdzenie Gödla to jeden z najbardziej znanych rezultatów logiki matematycznej. W istocie znane są dwa różne twierdzenia Gödla: pierwsze z nich to twierdzenie o niezupełności, drugie zaś to jego wniosek nazywany też twierdzeniem o niedowodliwości niesprzeczności. Oba twierdzenia zostały udowodnione w 1931 roku przez austriackiego matematyka i logika Kurta Gödla. …

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od …