Po zapoznaniu się poniższym wykładem. Postanowiłem dodać do mojego słownika znaczące zjawisko jakim jest Efekt Unruha.

Obserwator nie podlegający przyspieszeniu (stacjonarny) może nie widzieć w danej przestrzeni żadnych cząstek, daną przestrzeń wypełnia dla niego jedynie próżnia kwantowa, ale przyspieszający obserwator będzie w stanie w danej przestrzeni obserwować istniejące cząstki. Według równania opisującego efekt Unruha, liczba cząstek obserwowanych w danym polu kwantowym jest zależna od przyspieszenia obserwatora – im większe przyspieszenie, tym więcej cząstek jest widocznych.

Innym słowem, istnienie (czy możliwość jej zaobserwowania) materii zależy od pozycji (przyspieszenia) obserwatora.

Dodaj komentarz