Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ir3bf806480c/ftp/olekdata/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Na co dzień (w miarę potrzeby) korzystam z programu do projektowania w 3D Autodesk Inventor.  Zakupiłem go głównie do projektowania urządzeń dla Klocka Ogrodowego, ale wykorzystuję praktycznie we wszystkich interesujących mnie zagadnieniach.

Poniżej wycinki moich prac wykonanych w Invetorze.

Symulacja obciążeń dynamicznych jednego z rozwiązań elementu wibroprasy .
Modułowa linia ekstrudowanych karm. Koncepcja
Próbny rendering.

Fragment niektórych dokumentacji „paskich” wykonawczych i poglądowych ekstrudera.

Dokumentacja wykonawcza „płaska” formy do klocka ogrodowego